מערג דגם אמבטיה 1
מערג דגם אמבטיה 1
מערג דגם אמבטיה 2
מערג דפנות - מבט מאחור
מערג דפנות - מבט צד
מערג מיוחד - החלקה עליונה
מתחחה צידית עם גשש
מתחחת בין השורות
מתחחת ל-3 ערוגות
מתחחת מסקיו דגם B
מתחחת מסקיו דגם SC
מתחחת מסקיו דגם U


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il