מזמרה חשמלית דגם F3010, תוצרת אינפקו - Infaco
סוגי להבים למזמרה
אתר היצרן
קישור לסרטון של המזמרה

מאריך למזמרה

כפפת בטיחות למזמרה
קישור לסרטון של כפפת הבטיחות

מזמרה חשמלית
מתקן גיזום בדיסקים PJ
מתקן גיזום לענפים דקים
מתקן חיתוך ענפים בעוביים עד 75 מ"מ
מתקן קיטום קל לענפים וגדר חי


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il