דריל מושבי 3-4 מטר
ריתום 3 נקודות
אתר היצרן - דגם NINA 250 - NINA 300
אתר היצרן - דגם NINA 400

דריל מושבי 3-4 מטר
דריל מיוחד לבצלצלים תבלינים וירקות
מזרעה הנעה עצמית
מזרעה נגררת
מזרעה פנאומטית לגידולי שורה
מזרעה פניאומטיות לירקות
מכונת שתילה אוטומטית
מכונת שתילה לכל סוגי השתילים בגוש קוני


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il