מדשנת כימית 2 צלחות, נפח 1000 ליטר, 2 צלחות פיזור עם כנפיים נירוסטה
מדשנת כימית 2 צלחות
מדשנת פניאומטית
מפזרת דשן כימי 1
מפזרת דשן כימי 2
מפזרת דשן כימי מדויקת מאוד


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il