חלקי חילוף 1
חלקי חילוף 1
חלקי חילוף 2
טילר קפיצי
קלטרות ציזל מחוזקות
קלטרות קונסקילדה למטעים
קלטרת מברשות
קלטרת שטח ברוחבים 2 מטר עד 6 מטר
קלרטת עוז במידות 2.50 עד 3.90


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il