מפזרת זבל לקומפוסט + בוצה בגדלים 16, 12, 10, 8, 6 קוב
מפזרת זבל לקומפוסט + בוצה
מפזרת לקומפוסט למטעים
מפזרת קומפוסט לשני צדדים ועל הערוגה
מרסקות גזם סופר מקצועיות
שרשראות מיוחדות לזבל
שרשרת 15 טון למסוע או מפזרת


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il