בוצרת נגררת טרקטור לענבים וזיתים
אתר היצרן
בוצרת נגררת טרקטור לענבים וזיתים
מאבק לכרם
מדביר חזירים כימי
מזמרה חשמלית
מחלנת זרם אוויר פועם
מחתר
מטאטא גזם
מכסחת עד הגזע
מעמיס קדמי
משלבת לכרם יין
מתקן לקיטום ירוק
מתקן מנקה חזירים
מתקן פרה - זמירה לכרם
מתקני חילון
עגלת ביניים לענבים
קושר סלילים חשמלי


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il