מכסחות מיוחדות לתעלות ונוף
מכסחות מיוחדות לתעלות ונוף
מכסחות רחבות במיוחד בגדלים 2-4 מטר
מכסחת דשא מחוזקת ברוחב עד 1.80 מטר
מכסחת דשא מחוזקת ברוחב עד 6 מטר
מכסחת לירקות
מכסחת מדויקת לצנונית, בצל וגזר
מכסחת עד לגזע העץ
מכסחת על גלגלים לכיסוח מדויק
מכסחת על זרוע
מכסחת עם מיכל איסוף לדשא ולירק
מכסחת צידית
מכסחת שרשרת
מרסקות צידוד מלא
מרסקת אבן
מרסקת אבן לריסוק אבנים, סלעים ודרכים
מרסקת גזם דרגונה
מרסקת גזם דרגונה יערנות
מרסקת גזם דרגונה לתפוקה גבוהה
מרסקת גזם משופרת ומחוזקת מאוד
מרסקת מקצועית לנוי ולמטעים, מיוחדת גם לכפות תמרים


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il