דיסק מחרשה
דיסק מחרשה
מחרשה נרדי לא מהפכת במגוון דגמים
מחרשה נרדי סכין אחת
מחרשות נרדי בגדלים שונים
מעלית זוגית לפקעות, בצל וצנונית


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il