מפזרת דשן כימי, צלחת פיזור אחת עם כנפיים נירוסטה, בנפחים 600 או 800 או 1000 ליטר
מדשנת כימית 2 צלחות
מדשנת פניאומטית
מפזרת דשן כימי 1
מפזרת דשן כימי 2
מפזרת דשן כימי מדויקת מאוד


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il