מתקן חיתוך ענפים בעוביים עד 75 מ"מ
מזמרה חשמלית
מתקן גיזום בדיסקים PJ
מתקן גיזום לענפים דקים
מתקן חיתוך ענפים בעוביים עד 75 מ"מ
מתקן קיטום קל לענפים וגדר חי


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il