מתקן קיטום קל לענפים וגדר חי
מזמרה חשמלית
מתקן גיזום בדיסקים PJ
מתקן גיזום לענפים דקים
מתקן חיתוך ענפים בעוביים עד 75 מ"מ
מתקן קיטום קל לענפים וגדר חי


הסוללים 4 תל אביב 67897, טלפון: 03-5625893, פקס: 03-5624942, ramfarm@012.net.il